We have what you need - check out our features! - Contact us - Follow us in Twitter

Planmill

All content with label työajanseuranta.
Related Labels: lomaoikeuksien, tuntikirjaustarkkuus, cloud, vähentäminen, tuntikirjaus, balance, toiminnanohjaus, timecard, päivystys, add-on, lomapäivä, optio, toimeksianto, poissaolo, sairasloma, työsuhteen, hälytystyö, päivytystyö, ylityö, more »

Page: Alkusaldon lisääminen käyttäjälle (PlanMill Ohje)
Liukuman alkuarvon siirtopäivä tulee parametroida käyttäjätuen toimesta. Jos aloituspäivämäärää ei parametroida, järjestelmä lisää liukuman alkuarvoksi syötetyn tuntimäärän aina uudestaan jokaisen tulevan tammikuun ensimmäisenä päivänä. Päivämäärä parametrointi voidaan tehdä myös takautuvasti ...
Other labels: tuntiraportointi, project, on-premise, cloud, psa, erp, help
Page: Hälytystyö (PlanMill Ohje)
Hälytystyötä tehdään hälytyskutsun perusteella, jolloin työntekijä poistuttuaan työpaikalta joutuu tulemaan työhön säännöllisen työaikansa ulkopuolella. Hälytystyö työntekijän työaikakirjausten kannalta Hälytystyöhön käytettyä aikaa ei lasketa työaikaan Hälytystyötunnit kirjataan Ylityösoluun tuntikortilla Hälytystyötehtävä on tyypitetty ...
Other labels: hälytystyö, erp, myyntilasku, myyntitilaus
Page: Irtopäivälaskennasta esimerkkejä (PlanMill Ohje)
YLEISTÄ Vuosiloman ns. irtopäivät aiheuttavat usein epäselvyyttä. Milloin mukaan lasketaan lauantai milloin taas ei. Miten loman sisään osuvat pyhäpäivät vaikuttavat lomapäiviin? Oheisten esimerkkien on tarkoitus valaista laskentalogiikkaa, jota PlanMillin kehittämä sähköinen ...
Other labels: irtopäivä, lauantailaskenta, poissaolo, absence
Page: Kuinka saa helpoiten kaikki käyttäjät tehtävän suorittajiksi? (PlanMill Ohje)
Projektin yhteenvetotiedoissa voi valita asetuksen "Lisää projektiryhmän jäsenet automaattisesti suorittajiksi". Silloin kaikki uudet lisätyt projektiryhmän jäsenet lisätään automaattisesti kaikkiin avoinna oleviin tehtäviin (ei palvelupyyntöihin) suorittajiksi. Katso tarkempi ohjeistus: HELPFI:Projektitiimin ...
Other labels: faq, toimeksianto, assignment, tehtävä, task
Page: Lisä- ja ylitöiden TES -laskenta - PlanMill TES (PlanMill Ohje)
PlanMill TES \ratkaisu lisä\ ja ylitöiden laskentaan ja raportointiin  Saatavuus: PlanMill TES \lisäpalvelu (kaupallinen) on saatavilla osaksi PlanMill PROJECT ja ERP \palvelua. PlanMill TES:n sisältö: Alla olevan taulukon mukaiset vakiotulkinnat ...
Other labels: työehtosopimus, ylityö, lisätyö, palkanlaskenta, tes, viikkolepo, pyhälisä, tuntikirjaus
Page: Liukumalaskennan pohjautuminen Kellokorttiin (Time Card) (PlanMill Ohje)
Oletuksena käyttäjien liukumalaskenta perustuu Tuntikortin (Time sheet) tuntikirjauksiin. Versiosta 14.4.2 lähtien on vaihtoehtoinen mahdollisuus) kytkeä liukumalaskenta Kellokortin (Time card) aloitus\ ja lopetusaikoihin. Kellokortti on erillinen, aktivoitavissa oleva optio kokonaistyöajanhallintaan Työajanseuranta. Kellokorttiin sidottu ...
Other labels: kellokortti, liukumalaskenta, saldo, työajanhallinta, liukumasaldo, time_card
Page: Lomien ja poissaolojen hallinta (PlanMill Absences) (PlanMill Ohje)
PlanMill Absences lyhyesti Selainkäyttöinen PlanMill Absences (Poissaolot) on helppokäyttöinen ja nopeasti käyttöönotettava sähköinen lomien ja poissaolojen hallinta ratkaisu. Ratkaisu sisältää mm. seuraavaa: Automaattinen työnkulku: Työntekijä (anomus) \> Esimies (hyväksy/hylkää).   Monipuolinen ...
Other labels: poissaolo, add-on, project, psa, erp, absence, crm, optio
Page: Matka-aika (PlanMill Ohje)
Matkaaika työntekijän työaikakirjausten kannalta matkaan käytettyä aikaa ei lueta Työsopimuslain http://www.finlex.fi/fi/viranomaiset/tyoehto/ mukaan työajaksi eikä sitä korvata (jos se tapahtuu ns. 'toimistoajan' ulkopuolella) Päivärahat, kilometrikorvaukset jne. eivät ...
Other labels: matkaaika
Page: Miksi tehtävä ei näy tuntikortilla? (PlanMill Ohje)
Tehtävän kestoa tulee jatkaa, jotta se näkyy tuntikortilla aktiivisena tehtävänä tarkasteluviikolla Tehtävä on valmistunut. Lisää suorittajalle jäljellä olevaa työmäärää tai muuta tilaa manuaalisesti. Henkilö ei ole tehtävän suorittajana Tehtävällä on tiimitoimeksianto (suorittajaksi ...
Other labels: project, projectmanagement, tuntiraportointi, projektinhallinta, psa, erp, cloud, on-premise
Page: Miksi tuntikortti näyttää väärin liukumasaldoni? (PlanMill Ohje)
Tarkista käyttäjän palkkauspäivä, lähtöpäivä ja kapasiteettikalenteri. Tarkista myös onko osa PlanMill Absencemodulilla syötetyistä poissaoloista merkitty väärin tai hyväksymättä (niistä ei ole generoitunut tuntikirjauksia). Tuntisaldo on saattanut muuttua esimerkiksi sen vuoksi, että ...
Other labels: saldo, liukumalaskenta, tuntiraportointi, työsuhteen, alkupäivämäärä