We have what you need - check out our features! - Contact us - Follow us in Twitter

Planmill

All content with label tuntikirjaus.
Related Labels: tuntikirjaustarkkuus, vähentäminen, laskutettava, balance, lukitseminen, työaika, poissaolo, työajanseuranta, laskutusvalmis, ylityö, kommentti, poissaolokirjaus, ajastin, sickleave, tasaus, ei-laskutettava, palkanlaskenta, liukumasaldo, rahana, more »

Page: Ajastin (PlanMill Timer) (PlanMill Ohje)
PlanMill Ajastin PlanMill Ajastimen (Timer) avulla käyttäjät voivat kellottaa ja tallentaa työaikaansa helposti muutamalla klikkauksella ja kirjata halutessaan samalla lyhyesti kommentit kyseiseen työhön liittyen. Ajastin näyttää työhön käytetyn työajan. Ajastimen ...
Other labels: ajastin, kirjaaminen, tuntiraportti
Page: Kuinka voin siirtää tuntikirjauksia palvelupyynnöltä toiselle? (PlanMill Ohje)
Tuntikirjausten siirtäminen edellyttää, että tuntikirjausta ei ole hyväksytty eikä laskutettu, eikä se ole kiinnittyneenä alustavalle laskulle tai laskutusvalmiiksi kuitatulle laskutuserälle. Raportoitutilassa olevan tuntikirjauksen voi siirtää tuntikortin kautta uudelleen kirjaamalla sen ...
Other labels: faq
Page: Laskutettavien tuntikirjauksien muokkaaminen (PlanMill Ohje)
Projektipäällikön tehtäviin kuuluu projektiensa laskutuksen valmistelu. Osana laskutuksen valmistelua on projektille kertyneitten tuntikirjausten läpikäynti, tarkastaminen ja laskutukseen kuittaaminen. Projektipäällikkö voi muokata hyväksymättömänä olevaa, Raportoitutilassa olevaa tuntikirjausta ja tehdä siihen mm. seuraavia ...
Other labels: laskutuksen, valmistelu
Page: Lisä- ja ylitöiden TES -laskenta - PlanMill TES (PlanMill Ohje)
PlanMill TES \ratkaisu lisä\ ja ylitöiden laskentaan ja raportointiin  Saatavuus: PlanMill TES \lisäpalvelu (kaupallinen) on saatavilla osaksi PlanMill PROJECT ja ERP \palvelua. PlanMill TES:n sisältö: Alla olevan taulukon mukaiset vakiotulkinnat ...
Other labels: työehtosopimus, ylityö, lisätyö, palkanlaskenta, tes, viikkolepo, pyhälisä, työajanseuranta
Page: Miksi en voi enää muokata laskutuksessa olevaa tuntikirjausta? (PlanMill Ohje)
Miksi en voi muokata vielä laskuttamattoman tuntikirjauksen laskulle päätyvää tuntimäärää, vaikka tuntikirjaus ei vielä ole alustavalla laskulla eikä laskutettu? Jos tuntikirjaus on kiinnittynyt laskutusvalmiiksi asetetulle laskutuserälle, sen tuntimäärää ei voi enää ...
Other labels: laskutusvalmis, faq
Page: Miksi saldovapaa ei vähennä liukumasaldoa? (PlanMill Ohje)
Saldovapaan kirjaaminen poissaolomodulilla tai tuntikortilta on lähinnä informatiivinen, eli ei jää epäselväksi miksi kirjauksia puuttuu. Saldovapaa ei varsinaisesti vaikuta saldoon vaan tilanne on sama, kuin tunteja ei kirjattaisi lainkaan. Saldovapaan vaikutus näkyy ...
Other labels: faq, työaika, saldo, liukumasaldo
Page: Milloin liukumasaldo päivittyy tuntikortilla? (PlanMill Ohje)
Tuntikortilla oleva liukumasaldo päivittyy sitä mukaa kun tunteja kirjataan. Aamulla tuntikortilla näkyy päivän koko kapasiteetilla vähennetty saldo. Eli jos normaali työpäivän pituus on 7,5 tuntia ja henkilön liukumasaldo on ollut edellisenä päivänä ...
Other labels: faq, työaika, saldo, liukumasaldo
Page: Mistä voin katsoa ja tulostaa henkilön kaikki tuntiraportit tietyltä ajanjaksolta? (PlanMill Ohje)
Henkilöitten kaikki tuntiraportit mukaan lukien kaikki poissaolot, näkyvät oheisilla kolmella raportilla. Oletuksena kyseiset raportit näkyvät vain pääkäyttäjä (Power)\ ja HRoikeudet omaavilla käyttäjärooleilla. Oma työtila/Raportit/Päivitysraportit/Työajankäytön hyväksyminen Oma työtila ...
Other labels: faq, raportointi
Page: Miten muutan tietyn projektin alla olevat kaikki (vanhat) tuntikirjaukset kerralla Billable tilasta Non-billable tilaan? (PlanMill Ohje)
Tausta: Projektin laskutustyyppinä on alunperin ollut laskutettava (aikaveloitteinen tai kiinteä), jonka aikana projektille on kirjattu tuntikirjauksia, joitten laskutustila on laskutettava. Projektin laskutustila on sittemmin muutettu eilaskutettavaksi. Eilaskutettavan projektin Tunnitvälilehdeltä katoaa painikkeet "Aseta laskuttavaksi" ja ...
Other labels: laskutettava, ei-laskutettava, faq
Page: Miten poistaa tuntikirjaus? (PlanMill Ohje)
Tuntikirjauksen poistaminen Tuntikirjaukset, joita ei vielä ole hyväksytty voi poistaa. # Voit poistaa tuntikirjauksen korostamalla sen sisältävän solun ja klikkaa Poista tuntikortin vasemman alareunan työkalut \osiossa. # Tallenna muutokset kikkaamalla Tallenna työkalutosiossa ...
Other labels: faq, tuntikortti, tuntiraportti, tuntirjauksen, poistaminen