We have what you need - check out our features! - Contact us - Follow us in Twitter

Planmill

All content with label psa.
Related Labels: aktivointi, muuttaminen, requests, resource, centers, invoicing, balance, subject, billing, timecard, ldap, laskutussääntö, openid, työajanseuranta, techical, myynti, myyntitilaus, timer, hinnoittelu, more »

Page: Aikaveloitteiset palvelut (PlanMill Ohje)
Aikaveloitteiset palvelut laskutetaan tyypillisesti tunteina tai päivinä. PlanMillissä aikaveloitteisella palvelulla tarkoitetaan jälkikäteen toteutuneiden tuntikirjausten mukaan tapahtuvaa laskutusta. Aikaveloitteisten tilausrivien osalta laskulla näkyy Laskutuserän nimi (tilausrivin nimi) Laskutettava tuntimäärä (automaattisesti laskettuna ...
Other labels: laskutus, taloushallinto, hinnoittelu, myyntitilaus, tuotteet, project, erp, cloud
Page: Alkusaldon lisääminen käyttäjälle (PlanMill Ohje)
Liukuman alkuarvon siirtopäivä tulee parametroida käyttäjätuen toimesta. Jos aloituspäivämäärää ei parametroida, järjestelmä lisää liukuman alkuarvoksi syötetyn tuntimäärän aina uudestaan jokaisen tulevan tammikuun ensimmäisenä päivänä. Päivämäärä parametrointi voidaan tehdä myös takautuvasti ...
Other labels: tuntiraportointi, project, on-premise, cloud, työajanseuranta, erp, help
Page: Hyvitys- ja korkolaskujen tekeminen (PlanMill Ohje)
Hyvityslaskun tekeminen (R12.9 \>) Hyvityslaskua tarvitaan silloin kun asiakkaalle lähetetyn laskun tiedoissa on virheitä (esim. vastaanottajan nimi, osoite, vero, kappalemäärät, hinnat) tavarassa tai palvelussa on virheitä ja asiakas palauttaa tai asiakkaalle korvataan osa ...
Other labels: erp, hyvityslasku
Page: Irtopäivälaskenta (PlanMill Ohje)
PlanMillin sähköinen poissaolojenhallintajärjestelmä (PlanMill Absences Lomien ja poissaolojen hallinta (PlanMill Absences)) tukee vuosilomiin liittyvää ns. irtopäivälaskentaa. Irtopäivälaskenta määritellään päälle tai pois kapasiteettikalenterikohtaisesti. Vuosilomalaki ja yrityksessä käytetty työehtosopimus määrittelevät sen, miten ...
Other labels: poissaolo, add-on, erp, project, absence, vuosiloma, loma, irtopäivälaskenta
Page: Kampanjat (PlanMill Ohje)
Markkinoinnin keskeisin työkalu PlanMillissä on Kampanjat. Kampanjat voivat olla varsinaisia markkinointikampanjoita tai ne voivat olla vain tapa segmentoida yrityksiä ja kontaktihenkilöitä eri ryhmiin markkinointi\ ja muita toimenpiteitä varten. Kampanjan perustietoja ja ...
Other labels: crm, erp, cloud, on-premise, email, help
Page: Kiinteähintaiset erät, joihin sisältyy resurssivaraus (PlanMill Ohje)
Soveltamiskohteet Jatkuvat palvelut Pienet toimeksiannot Toimitusprojektit Hinnoittelumalli asiakkaalta laskutetaan kiinteällä hinnalla erä, joka sisältää tietyn määrän työtä. Usein se laskutetaan ennakkoon.  jälkikäteen voidaan laskuttaa laskutuskauden (esim. kuukausi) resurssivarauksen ylittäneet ...
Other labels: lasku, cloud, taloushallinto, on-premise, help, erp, laskutus
Page: Lähteekö Hyvitä lasku -painikkeella tehty hyvityslasku automaattisesti jakeluun? (PlanMill Ohje)
Hyvitä lasku \painikkeella tehty hyvityslasku lähtee automaattisesti asiakkaalle sähköisellä laskun jakelulla (verkkolaskuna tai tulostuspalveluun), jos sähköinen laskun jakelu on tilattu PlanMilliltä ja kyseiselle asiakkaalle on valittuna sähköinen laskun jakelu. Hyvityslasku käyttäytyy oletuksena ...
Other labels: faq_laskutus, taloushallinto, lasku, hyvitys, erp
Page: Laskujen vahvistaminen ja lähettäminen asiakkaalle (PlanMill Ohje)
Kun alustavat laskut on tarkistetettu huolellisesti, voi laskut vahvistaa valitsemalla "Vahvista laskut" joko Taloushallintonäkymästä tai yksittäisen laskun yhteenvetosivulta. Vahvistaminen aiheuttaa: Laskut numeroidaan juoksevasti alkaen "Oman yhtiön" \asetuksissa syötetystä laskunumerosta. Laskujen vahvistaminen ...
Other labels: lasku, taloushallinto, cloud, on-premise, help, erp
Page: Laskun "viitteemme" (PlanMill Ohje)
Yleistä Laskun "{}Viitteemme{}" \kentän tiedoksi tulostuu oletuksena laskun vastaanottajayrityksen vastuullinen henkilö (Account owner) ja hänen käyttäjätietoihinsa syötetty puhelinnumero. Instanssikohtaisesti asetusta voidaan muuttaa siten, että laskun "Viitteemme" \kentän tiedoksi tulostuu projektipäällikön ...
Other labels: invoice, finance, lasku, erp, cloud, on-premise, easy
Page: Laskunumero (PlanMill Ohje)
Laskunumerointisarjan voi asettaa Powerroolilla (tai muulla roolilla, jolla on oikeus muokata Yritysten laskutusasetuksia) oleva henkilö tai PlanMill administraattori. Laskunumerointisarjan aloitusnumero asetetaan PlanMillissä Yritykset/ Oma Yhtiö/ Laskutustietojen asetuksetkategoriassa/ Ensimmäinen laskunnumero\ kentässä. Laskunumerointi ...
Other labels: invoice, lasku, finance, erp, on-premise, cloud, help