We have what you need - check out our features! - Contact us - Follow us in Twitter

Planmill

All content with label project.
Related Labels: aktivointi, requests, 3510, invoicing, balance, 3593, matkakulut, billing, timecard, työajanseuranta, linkedin, 3844, myyntitilaus, timer, hinnoittelu, 3981, crm, sales, overtime, more »

Page: Aikaveloitteiset palvelut (PlanMill Ohje)
Aikaveloitteiset palvelut laskutetaan tyypillisesti tunteina tai päivinä. PlanMillissä aikaveloitteisella palvelulla tarkoitetaan jälkikäteen toteutuneiden tuntikirjausten mukaan tapahtuvaa laskutusta. Aikaveloitteisten tilausrivien osalta laskulla näkyy Laskutuserän nimi (tilausrivin nimi) Laskutettava tuntimäärä (automaattisesti laskettuna ...
Other labels: laskutus, taloushallinto, hinnoittelu, myyntitilaus, tuotteet, psa, erp, cloud
Page: Alkusaldon lisääminen käyttäjälle (PlanMill Ohje)
Liukuman alkuarvon siirtopäivä tulee parametroida käyttäjätuen toimesta. Jos aloituspäivämäärää ei parametroida, järjestelmä lisää liukuman alkuarvoksi syötetyn tuntimäärän aina uudestaan jokaisen tulevan tammikuun ensimmäisenä päivänä. Päivämäärä parametrointi voidaan tehdä myös takautuvasti ...
Other labels: tuntiraportointi, on-premise, cloud, työajanseuranta, psa, erp, help
Page: Irtopäivälaskenta (PlanMill Ohje)
PlanMillin sähköinen poissaolojenhallintajärjestelmä (PlanMill Absences Lomien ja poissaolojen hallinta (PlanMill Absences)) tukee vuosilomiin liittyvää ns. irtopäivälaskentaa. Irtopäivälaskenta määritellään päälle tai pois kapasiteettikalenterikohtaisesti. Vuosilomalaki ja yrityksessä käytetty työehtosopimus määrittelevät sen, miten ...
Other labels: poissaolo, add-on, psa, erp, absence, vuosiloma, loma, irtopäivälaskenta
Page: Kuinka saan poistettua projektin? (PlanMill Ohje)
Projektin voi poistaa projektitilan "Yhteenveto"välilehdeltä jos projekti on "Luonnos" tai "Arkistoitu"tiloissa tai tyypiltään "mallipohja" eikä se sisällä mitään aktiviteetteja (esim. tuntikirjauksia), mallipohjan tosin voi poistaa vaikka sisältäisikin näitä. Tällöin ...
Other labels: faq, projekti, posto, poistaminen
Page: Laskutuksen aikataulutus - ennakkoon, jälkikäteen, vaiheittain, toistuvasti? (PlanMill Ohje)
Laskutus sovitaan useimmiten tapahtuvaksi tavaran tai palvelun luovutukseen liittyen. Eri laskutuskaudet ja \tavat Toteutus PlanMillissä Ennakkoon laskutus ennen kuin tavara on luovutettu tai palvelu toimitettu. Kertalaskutus Valitaan myyntitilauksen Myyntitilaus Sales Orders ...
Other labels: taloushallinto, laskutus, cloud, on-premise, erp, psa, myyntitilaus, help
Page: Laskutusasiakas (PlanMill Ohje)
Normaalisti lasku lähtee sille asiakasyritykselle, joka on valittu myyntitilauksen kontaktihenkilön kautta tilaajaksi. Joskus halutaan lähettää lasku eri yritykselle tai toimipisteelle kuin tilaajayritys. # Varmista että sekä tilaajayritys että laskutettava yritys on luotu yrityksiksi ...
Other labels: lasku, myyntitilaus, erp, psa, cloud, on-premise
Page: Lomien ja poissaolojen hallinta (PlanMill Absences) (PlanMill Ohje)
PlanMill Absences lyhyesti Selainkäyttöinen PlanMill Absences (Poissaolot) on helppokäyttöinen ja nopeasti käyttöönotettava sähköinen lomien ja poissaolojen hallinta ratkaisu. Ratkaisu sisältää mm. seuraavaa: Automaattinen työnkulku: Työntekijä (anomus) \> Esimies (hyväksy/hylkää).   Monipuolinen ...
Other labels: poissaolo, työajanseuranta, add-on, psa, erp, absence, crm, optio
Page: Miksi en voi raportoida kulua projektille? (PlanMill Ohje)
Henkilö on vain "palvelupyynnön suorittajana" projektilla eikä hän ole varsinainen projektiryhmän jäsen # Mene kyseisen projektin projektitilaan Ryhmä \välilehdelle. # Tarkista henkilön rooli projektiryhmässä # Jos roolin kohdalla lukee "palvelupyynnön toimeksianto" henkilö ei ole ...
Other labels: projectmanagement, projektinhallinta, psa, erp, faq_project, expenses, matkakulut, kuluraportointi
Page: Miksi tehtävä ei näy tuntikortilla? (PlanMill Ohje)
Tehtävän kestoa tulee jatkaa, jotta se näkyy tuntikortilla aktiivisena tehtävänä tarkasteluviikolla Tehtävä on valmistunut. Lisää suorittajalle jäljellä olevaa työmäärää tai muuta tilaa manuaalisesti. Henkilö ei ole tehtävän suorittajana Tehtävällä on tiimitoimeksianto (suorittajaksi ...
Other labels: projectmanagement, työajanseuranta, tuntiraportointi, projektinhallinta, psa, erp, cloud, on-premise
Page: Mitä eroa on projektin tiloilla? (PlanMill Ohje)
Tila \\ Käyttötarkoitus \\ Tuntien ja kulujen kirjaaminen \\ Työaikataulut \\ Luonnos \\ Voidaan käyttää, kun projektin luoja (esim. myyjä tai projektipäällikkö) luo projektin tehtäviä ja alustavia toimeksiantoja, mutta projekti ei vielä ole valmis resurssoitavaksi ...