We have what you need - check out our features! - Contact us - Follow us in Twitter

Planmill

All content with label hinnoittelu.
Related Labels: päivittäiset, pricing, cloud, luokittelu, kontakti, billing, add-on, laskutussääntö, rutiinit, työaika, tuotteet, yritys, poissaolo, tietosuoja, myyntitilaus, myynti, rule, myyntiprosessi, kalenteri, more »

Page: Aikaveloitteiset palvelut (PlanMill Ohje)
Aikaveloitteiset palvelut laskutetaan tyypillisesti tunteina tai päivinä. PlanMillissä aikaveloitteisella palvelulla tarkoitetaan jälkikäteen toteutuneiden tuntikirjausten mukaan tapahtuvaa laskutusta. Aikaveloitteisten tilausrivien osalta laskulla näkyy Laskutuserän nimi (tilausrivin nimi) Laskutettava tuntimäärä (automaattisesti laskettuna ...
Other labels: laskutus, taloushallinto, myyntitilaus, tuotteet, project, psa, erp, cloud
Page: Projektisopimusten mallintaminen tehtäviksi ja laskutustiedoiksi (PlanMill Ohje)
Projektien laskutus on pääperiaatteiltaan samanlaista kuin muidenkin kiinteiden HELPFI:Kappaletavarat ja kiinteähintaiset palvelut, aikaveloitteisten HELPFI:Aikaveloitteiset palvelut tai volyymihinnoiteltujen Volyymihinnoittelu palveluiden. Projekteissa on kuitenkin erikoispiirteenä suuri määrä tehtäviä, jotka laskutetaan tyypillisesti projektisuunnitelman ...
Other labels: laskutus, projektinhallinta, project, erp, psa, add-on, myyntitilaus
Page: Volyymihinnoittelu (PlanMill Ohje)
Aikaveloitteisille tehtäville raportoidut tunnit voidaan hinnoitella myös volyymihinnoilla eli toteutuneeseen lukumäärään sidotuilla hintarajoilla. Volyymihinnat lasketaan automaattisesti tuntikirjauksille ja laskutuserille sitä mukaan, kun tunteja raportoidaan. Volyymihinnoittelu tapahtuu tilausriville valitun laskutusjakson (esim.1 ...
Other labels: pricing, volumepricing