We have what you need - check out our features! - Contact us - Follow us in Twitter

Planmill

All content with label faq_laskutus.
Related Labels: e-invoice, asetus, travelexpenses, laskutettava, aikaveloitteinen, maventa, finvoice, matkakulut, lähetystapa, combine, ruotsi, hinnoitella, tehtävää, hyväksyntä, liite, pankkiviitteet, kansainvälistyminen, erittelyjä, kulukorvaukset, more »

Page: Asiakas ei ole maksanut verkkolaskuna lähetettyä laskua, onko asiakas saanut sen varmasti? (PlanMill Ohje)
Joskus, mutta erittäin harvoin, verkkolaskut eivät välity asiakkaille Mahdollisia syitä: tarkista onko laskun tila PlanMillissä "Ei lähetetty"? Jos asiakasyrityksen laskun lähetystapa on muutettu laskun vahvistamisen jälkeen näyttää laskun lähetystapa verkkolaskua vaikka ...
Other labels: finvoice, einvoice, verkkolasku
Page: Error invoice (internal ID XXXX) has no invoice number (PlanMill Ohje)
Tämä virheilmoitus ilmenee useimmiten silloin kun uusi asiakas aloittaa laskutuksen PlanMill \istansseissa, joissa on useampi kuin yksi "Oma yhtiö". Virheilmoitus tulee laskun vahvistamisessa. Virheilmoitus tulee joko siitä että: Laskuttavalle yritykselle ei ...
Page: Koontilaskun tekeminen ei onnistu - missä vika? (PlanMill Ohje)
Tarkistuslista myyntitilauksen laskutukseen vaikuttavista asetuksista: Jos koontilaskua yritettäessä tulee oheinen viesti: !Combineinvoicenotallowed.png thumbnail! Alustavan laskun luontiin vaikuttavat seuraavat myyntitilauksen asetukset: 1. Laskutuslisä tilauksilla kts. alla tarkennus\ Jos laskutettavia tilauksia on useampia ...
Other labels: finance, combine, invoice, koontilasku, sales, order, settings, myyntitilauksen
Page: Kuinka poistan virheellisen vahvistetun laskun? (PlanMill Ohje)
Väärin mennyt lasku tulee hyvittää. Jos käytössä on jokin kirjanpidon liittymä PlanMillistä hyvitetty lasku siirtyy kirjanpitojärjestelmään/tilitoimistoon samoin kuin normaali veloituslaskukin. Laskun poistaminen PlanMillissä käyttöliityttymän kautta ei onnistu eikä sitä muutenkaan ...
Page: Kuinka saan kulut ja ostot laskulle? (PlanMill Ohje)
Luo myyntitilaus, johon valitse tilausriveille tuotteet, joiden laskutustyyppinä on joko "Kulut ja ostot" tai "Tunnit, kulut ja ostot" (aikaveloitteinen). "Kulut ja ostot" \tyyppisistä tilausriveistä luodut laskutuserät keräävät pelkästään raportoituja kuluja ja ...
Other labels: laskutus, matkalaskut, matkakulut, expense
Page: Kuinka saan poistettua myyntitilauksen? (PlanMill Ohje)
Myyntitilausta ei voi poistaa {}Tarjottu{} , {}Tilattu{} , {}Vahvistettu{} , {}Valmistunut{} ja {}Peruuttettu{} " \tiloissa tai jos siitä on tehty laskutusvalmisteluja vaikka tila muutettaisiinkin alustavaksi. Myyntitilauksen voi siis poistaa, jos se on Alustava tarjous tai Alustava ...
Other labels: faq, invoices, finance
Page: Kuinka saan tuntikirjaukset laskutettua? (PlanMill Ohje)
Tuntikirjausten kiinnittyminen laskuille sekä tuntikirjausten hinnoittelu on PlanMillissä pitkälle automatisoitu. Aloitusvaiheessa tarvitset valmisteluun hieman aikaa, koska uudelle asiakkaalle pitää luoda projekti Projektin elinkaari luonti, muokkaus ja sulkeminen ja vähintään yksi tehtävä ...
Other labels: laskutus, aikaveloitteinen, tuntiveloitteinen, laskutettava, työaika
Page: Kuinka toimitan matkalaskut ja myyntilaskut kirjanpitäjälle? (PlanMill Ohje)
Matkalaskujen toimittaminen pdf:nä Matkalaskut voidaan toimittaa joko yhteenvetoraportilla kerran kuukaudessa kirjanpitäjälle tai lähettää kirjanpitäjälle matkalaskut pdfmuodossa tai tulostaa pdftiedostot paperille. Matkalaskut on jo hyväksytty PlanMillissä, joten laskuja ei tarvitse välttämättä ...
Other labels: expense, kulut, matkalaskut, kirjanpito
Page: Lähteekö Hyvitä lasku -painikkeella tehty hyvityslasku automaattisesti jakeluun? (PlanMill Ohje)
Hyvitä lasku \painikkeella tehty hyvityslasku lähtee automaattisesti asiakkaalle sähköisellä laskun jakelulla (verkkolaskuna tai tulostuspalveluun), jos sähköinen laskun jakelu on tilattu PlanMilliltä ja kyseiselle asiakkaalle on valittuna sähköinen laskun jakelu. Hyvityslasku käyttäytyy oletuksena ...
Other labels: taloushallinto, lasku, hyvitys, psa, erp
Page: Maakohtaiset asetukset – miten toimia, jos yritys tai sen tytäryhtiö sijaitsee Suomen ulkopuolella (PlanMill Ohje)
Käyttöliittymän, PDFtulosteiden ja automaattisten sähköpostihälytysten kieli Oman yrityksen osalta kannattaa päättää mitä kieltä PlanMillin käyttöliittymässä käytetään koko yrityksessä, vaikka kieltä voikin käyttäjäkohtaisesti ja käyttäjä itse vaihtaa. PlanMill on oletuksena suomen ja ...
Other labels: ruotsi, viro, eesti, eu, ulkomaille, kansainvälistyminen