We have what you need - check out our features! - Contact us - Follow us in Twitter

Planmill

All content with label erp.
Related Labels: projectaddon, e-invoice, aktivointi, muuttaminen, requests, centers, invoicing, matkakulut, timecard, ldap, työajanseuranta, myynti, myyntitilaus, timer, osittainen, hinnoittelu, sales, crm, overtime, more »

Page: Aikaveloitteiset palvelut (PlanMill Ohje)
Aikaveloitteiset palvelut laskutetaan tyypillisesti tunteina tai päivinä. PlanMillissä aikaveloitteisella palvelulla tarkoitetaan jälkikäteen toteutuneiden tuntikirjausten mukaan tapahtuvaa laskutusta. Aikaveloitteisten tilausrivien osalta laskulla näkyy Laskutuserän nimi (tilausrivin nimi) Laskutettava tuntimäärä (automaattisesti laskettuna ...
Other labels: laskutus, taloushallinto, hinnoittelu, myyntitilaus, tuotteet, project, psa, cloud
Page: Alkusaldon lisääminen käyttäjälle (PlanMill Ohje)
Liukuman alkuarvon siirtopäivä tulee parametroida käyttäjätuen toimesta. Jos aloituspäivämäärää ei parametroida, järjestelmä lisää liukuman alkuarvoksi syötetyn tuntimäärän aina uudestaan jokaisen tulevan tammikuun ensimmäisenä päivänä. Päivämäärä parametrointi voidaan tehdä myös takautuvasti ...
Other labels: tuntiraportointi, project, on-premise, cloud, työajanseuranta, psa, help
Page: Hälytystyö (PlanMill Ohje)
Hälytystyötä tehdään hälytyskutsun perusteella, jolloin työntekijä poistuttuaan työpaikalta joutuu tulemaan työhön säännöllisen työaikansa ulkopuolella. Hälytystyö työntekijän työaikakirjausten kannalta Hälytystyöhön käytettyä aikaa ei lasketa työaikaan Hälytystyötunnit kirjataan Ylityösoluun tuntikortilla Hälytystyötehtävä on tyypitetty ...
Other labels: työajanseuranta, hälytystyö, myyntilasku, myyntitilaus
Page: Henkilön siirtyminen kalenterista toiseen kesken kalenterikauden (PlanMill Ohje)
Henkilön siirtyminen kalenterista toiseen kesken kalenterikauden (Kuinka henkilö vaihdetaan osaaikaisesta täyspäiväiseksi ja määräaikaisesta vakituiseksi) Ennen kalenterien kopiointia ja muutosta, ota kuvakaappaus henkilön tuntikortista, jossa näkyy liukumasaldo ennen muutoksia. Ota sellainen ...
Other labels: hr, help, osa-aika, osittainen, hoitovapaa, kalenteri, vaihtaminen
Page: Hinnastot (PlanMill Ohje)
Perusta kappaletavarat ja kiinteähintaiset palvelut tuotteiksi Tuotteet Products PlanMillin tuoterekisteriin. Voit muuttaa myyntihintaa joka vaiheessa (tarjous, sopimus, tilaus, lasku) tarpeen mukaan. Asiakaskohtaiset hinnat voit tallentaa sopimushinnoiksi tilauskohtaisiksi hinnoiksi tallentamalla tuoterekisteriin ...
Other labels: cloud, myyntitilaus, tuote, taloushallinto, add-on, help
Page: Hyvitys- ja korkolaskujen tekeminen (PlanMill Ohje)
Hyvityslaskun tekeminen (R12.9 \>) Hyvityslaskua tarvitaan silloin kun asiakkaalle lähetetyn laskun tiedoissa on virheitä (esim. vastaanottajan nimi, osoite, vero, kappalemäärät, hinnat) tavarassa tai palvelussa on virheitä ja asiakas palauttaa tai asiakkaalle korvataan osa ...
Other labels: psa, hyvityslasku
Page: Irtopäivälaskenta (PlanMill Ohje)
PlanMillin sähköinen poissaolojenhallintajärjestelmä (PlanMill Absences Lomien ja poissaolojen hallinta (PlanMill Absences)) tukee vuosilomiin liittyvää ns. irtopäivälaskentaa. Irtopäivälaskenta määritellään päälle tai pois kapasiteettikalenterikohtaisesti. Vuosilomalaki ja yrityksessä käytetty työehtosopimus määrittelevät sen, miten ...
Other labels: poissaolo, add-on, psa, project, absence, vuosiloma, loma, irtopäivälaskenta
Page: Kampanjat (PlanMill Ohje)
Markkinoinnin keskeisin työkalu PlanMillissä on Kampanjat. Kampanjat voivat olla varsinaisia markkinointikampanjoita tai ne voivat olla vain tapa segmentoida yrityksiä ja kontaktihenkilöitä eri ryhmiin markkinointi\ ja muita toimenpiteitä varten. Kampanjan perustietoja ja ...
Other labels: crm, psa, cloud, on-premise, email, help
Page: Kappaletavarat ja kiinteähintaiset palvelut (PlanMill Ohje)
Kappaletavaralla ja kiinteähintaisilla palveluilla tarkoitetaan sitä, että tilaushetkellä on jo tiedossa, kuinka monta kappaletta tavaraa tai palvelua toimitetaan ja mikä sen yksikköhinta tai sovittu kokonaishinta tilatulle määrälle on. Kiinteähintaiset tavarat tai palvelut ...
Other labels: tuote, laskutus, add-on, cloud, on-premise
Page: Kiinteähintaiset erät, joihin sisältyy resurssivaraus (PlanMill Ohje)
Soveltamiskohteet Jatkuvat palvelut Pienet toimeksiannot Toimitusprojektit Hinnoittelumalli asiakkaalta laskutetaan kiinteällä hinnalla erä, joka sisältää tietyn määrän työtä. Usein se laskutetaan ennakkoon.  jälkikäteen voidaan laskuttaa laskutuskauden (esim. kuukausi) resurssivarauksen ylittäneet ...
Other labels: lasku, cloud, taloushallinto, on-premise, help, psa, laskutus