We have what you need - check out our features! - Contact us - Follow us in Twitter

Planmill

All content with label absence.
Related Labels: touch, lomaoikeuksien, e-invoice, aktivointi, timecard, f-secure, addons, opeapi, lomapäivä, optio, meneillään, työajanseuranta, multi-currency, hylätty, timer, crmcommercialaddon, name, release_notes, contracts, more »

Page: Irtopäivälaskennasta esimerkkejä (PlanMill Ohje)
YLEISTÄ Vuosiloman ns. irtopäivät aiheuttavat usein epäselvyyttä. Milloin mukaan lasketaan lauantai milloin taas ei. Miten loman sisään osuvat pyhäpäivät vaikuttavat lomapäiviin? Oheisten esimerkkien on tarkoitus valaista laskentalogiikkaa, jota PlanMillin kehittämä sähköinen ...
Other labels: irtopäivä, lauantailaskenta, poissaolo, työajanseuranta
Page: Irtopäivälaskenta (PlanMill Ohje)
PlanMillin sähköinen poissaolojenhallintajärjestelmä (PlanMill Absences Lomien ja poissaolojen hallinta (PlanMill Absences)) tukee vuosilomiin liittyvää ns. irtopäivälaskentaa. Irtopäivälaskenta määritellään päälle tai pois kapasiteettikalenterikohtaisesti. Vuosilomalaki ja yrityksessä käytetty työehtosopimus määrittelevät sen, miten ...
Other labels: poissaolo, add-on, psa, erp, project, vuosiloma, loma, irtopäivälaskenta
Page: Kuka hyväksyy toimitusjohtajan lomat? (PlanMill Ohje)
Toimitusjohtaja, eli siis käyttäjä jolla ei ole esimiestä PlanMillin käyttäjätiedoissa syöttää poissaolonsa järjestelmään siten, että hänet laitetaan automaattisesti oman poissaolonsa hyväksyjäksi. Hänen poissaololomakkeellaan näkyy ainoastaan tilat "Alustava" ja "Hyväksytty". Lisätietoja ...
Other labels: faq, hyväksyminen, poissaolo, johto
Page: Lomien ja poissaolojen hallinta (PlanMill Absences) (PlanMill Ohje)
PlanMill Absences lyhyesti Selainkäyttöinen PlanMill Absences (Poissaolot) on helppokäyttöinen ja nopeasti käyttöönotettava sähköinen lomien ja poissaolojen hallinta ratkaisu. Ratkaisu sisältää mm. seuraavaa: Automaattinen työnkulku: Työntekijä (anomus) \> Esimies (hyväksy/hylkää).   Monipuolinen ...
Other labels: poissaolo, työajanseuranta, add-on, project, psa, erp, crm, optio
Page: Miksi poissaoloni pituus lasketaan väärin? (PlanMill Ohje)
Todennäköisin syy on lauantailaskenta, eli pääsääntöisesti jokaista 5 lomapäivää kohden lasketaan \1 lauantai. Katso \servicedesk:irtopäivälaskenta\ Ongelmia poissaolon pituuden laskennassa saattaa aiheuttaa käyttäjälle asetettu väärä kapasiteettikalenteri tai kalenterin muutokset (esim. väärin ...
Other labels: poissaolo, loma, vuosiloma
Page: Poissaoloilmoituksen tilat (PlanMill Ohje)
Ohessa on kuvattu mitä kukin käyttäjä (työntekijä, esimies, HR) voi poissaolon (Absences) missäkin vaiheessa tehdä ja mitä toimintoja on käytössä poissaolon eteenpäin saattamiseksi. Poissaoloja voi peruuttaa hyväksyntäketjun eri vaiheissa ja poistaa keskeytysmenettelyn ...
Other labels: poissaolo, keskeytetty, alustava, hylätty, meneillään
Page: Uusi poissaolotyyppi - Säästövapaa (PlanMill Ohje)
Säästövapaa Säästövapaalla tarkoitetaan vapaata, jonka Työntekijä säästää vuosilomastaan pidettäväksi seuraavalla lomakaudella tai sen jälkeen. Tarkemmat kuvaukset ja ehdot eri työehtosopimusten ja vuosilomalain mukaisesti. Edellyttää vähintään työpaikkakohtaista sopimista säästövapaakäytännön käyttöönotosta ja ...
Other labels: säästövapaa, poissaolo, hr
Page: Vuosiloman lisääminen käyttäjälle (käyttöliittymän kautta) (PlanMill Ohje)
Vuosiloman ansaitseminen Vuosilomapäivien ansaitseminen ja laskenta vaihtelee työehtosopimusten mukaan. Vajaat ja puolikkaat ansaitut lomapäivät pyöristetään kuitenkin aina kokonaisiksi lomapäiviksi. Puolikkaat (0,5) lomapäivät pyöristetään lähes aina ylöspäin seuraavan täyteen päivään. Tarkista ...
Other labels: poissaolo, add-on, lomaoikeus, työajanseuranta, hrm, vuosiloma, annualholiday, lomaoikeuksien